Autoelektričar

auto
09
Apr, 2019

ZNANJA, VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA

Cilj:

Stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završetka obrazovanja, uz minimalno vrijeme uvođenja u rad, samostalno obavlja poslove i radne zadatke u zanimanju autoelektričar/ka.

 

 •   Poznavanje opasnosti na radu, propisa o radu na siguran način, mjera i postupaka za rad na siguran način te njihova primjena
 •  Poznavanje  mogućih izvora onečišćenja i usvajanje postupaka za zaštitu čovjekova okoliša
 •  Racionalno upotrebljavanje materijala i energije
 •  Čitanje i primjena tehničkih podataka o materijalima, komponentama, alatima, strojevima i uređajima
 •  Čitanje i primjena projektne dokumentacije i izrada osnovnih tehničkih i radnih dokumenata
 •  Planiranje postupaka i tijeka rada, uporaba alata, materijala i komponenata
 •  Primjena postupaka obrade materijala ručnim i mehaniziranim alatima
 •  Mjerenje električnih veličina
 •  Poznavanje načela električnoga mjerenja neelektričnih veličina i automatske regulacije i upravljanja
 •  Poznavanje organizacije i radnih procesa autoradionice
 •  Poznavanje načela konstrukcije i rada motornih vozila
 •  Rastavljanje i sastavljanje uređaja i dijelova sustava prilikom održavanja motornih vozila
 •  Poznavanje i primjena postupaka ispitivanja, podešavanja i spajanja mehaničkih, hidrauličkih, pneumatičkih, električnih i elektroničkih uređaja i sustava motornih vozila
 •  Poznavanje i primjena postupaka otkrivanja i otklanjanja pogrešaka električnih i elektroničkih uređaja i sustava u motornim vozilima
 •  Provođenje nadzora izvedenih radova
 •  Osposobljenost  za samostalnu uporabu literature i usavršavanje u struci i zanimanja
 •  Kulturno i uljudno komuniciranje sa strankama.

 

UVJETI UPISA

U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje AUTOELEKTRIČAR/KA može se upisati osoba koja ima završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života.

Posebni uvjeti:

 • raspoznavanje boja
 • posao autoelektričara obavlja se pretežno u zatvorenim prostorima i zahtijeva  dobro opće zdravstveno stanje.

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje Autoelektričar/ka polaznik mora imati  završenu srednju školu i ispunjavati posebne uvjete. Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrdit će se:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti.

 

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz koje je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Course Content

Time: 10 weeks

Curriculum is empty

Reviews

0.0

0 ratings

5 star
0%
4 star
0%
3 star
0%
2 star
0%
1 star
0%