Elektroinstalater

Electric Technician Job
09
Apr, 2019

ZNANJA, VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA

Cilj obrazovnog programa

Stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završetka obrazovanja, uz minimalno vrijeme uvođenja u rad, samostalno obavlja poslove i radne zadatke u zanimanju elektroinstalater/ka.

 • Poznavanje opasnosti na radu, propisa o radu na siguran način, mjera i postupaka za rad na siguran način te njihova primjena
 • Poznavanje  mogućih izvora zagađenja i usvojajanje postupaka za zaštitu čovjekove okoline
 • Racionalno upotrebljavanje  materijala i energije
 • Znati čitati i primijeniti tehničke podatke o materijalima, komponentama, alatima, strojevima i uređajima,
 • Znati čitati i primijeniti projektnu dokumentaciju i izraditi osnovne tehničke i radne dokumente
 • Planiranje postupaka i tijeka rada, uporaba alata, materijala i komponenata
 • Primijena postupaka obrade materijala ručnim i mehaniziranim alatima
 • Mjerenje električne veličine
 • Postavljanje, ispitivanje i stavljanje u pogon te održavanje niskonaponske instalacije i postrojenja za raspodjelu električne energije
 • Postavljanje, ispitivanje, stavljanje u pogon te održavanje dojavne i signalne instalacije
 • Postavljanje, ispitivanje, stavljanje u pogon te održavanje antenske i komunikacijske instalacije
 • Postavljanje, ispitivanje, stavljanje u pogon te održavanje uzemljenja, gromobrane i postrojenja za izjednačavanje potencijala
 • Postavljanje, ispitivanje, stavljanje u pogon te održavanje instalacije procesne tehnike i proizvodnih pogona
 • Postavljanje, ispitivanje i stavljanje u pogon električne strojeve i uređaje
 • Postavljanje, ispitivanje, stavljanje u pogon te održavanje rasvjetnih uređaja
 • Postavljanje ispitivanje, stavljanje u pogon te održavanje rezervnih izvora električne energije
 • Postavljanje, ispitivanje, stavljanje u pogon te održavanje kompenzacijskih postrojenja
 • Poznavanje načela električnoga mjerenja neelektričnih veličina i automatske regulacije i upravljanja
 • Osposobljenost  za samostalnu uporabu literature i usavršavanje u struci i zanimanju
 • Kulturno i uljudno komuniciranje sa strankama.

UVJETI UPISA

U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje ELEKTROINSTALATER/KA može se upisati osoba koja ima završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života.

Posebni uvjeti: raspoznavanje boja.

Poslovi elektroinstalatera obavljaju se pretežno u zatvorenim prostorima. Veći dio posla obavlja se stojeći i zahtijeva dobro opće zdravstveno stanje.

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje elektroinstalater/ka polaznik mora imati završenu srednju školu i ispunjavati posebne uvjete.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

 

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim i dopunskim ispitima  iz koje je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Course Content

Time: 10 weeks

Curriculum is empty

Reviews

0.0

0 ratings

5 star
0%
4 star
0%
3 star
0%
2 star
0%
1 star
0%