Građevinski tehničar

građe
17
Apr, 2019

ZNANJA, VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA

Cilj obrazovanja

Pripremiti polaznike za uspješno uključivanje na tržište rada i nastavak školovanja na građevinskom fakultetu, veleučilištu i ostalim tehničkim fakultetima.

Rezultati učenja u strukovnom dijelu programa

Stručne kompetencije polaznika:

–          informatički pismen

–          služi se računalnim programima za izradu nacrta

–          sposoban za rješavanja različitih tehničkih problema mehanizmima logičnog razmišljanja, povezivanja i razumijevanja

–          poznaje metoda za rješavanje strukovnih zadaća

–          posjeduje znanja o građevinarstvu

–          posjeduje znanja  i vještine izrade nacrta i dijelova tehničke dokumentacije

–          poznaje metode proračuna jednostavnijih nosivih sklopova građevina

–          poznaje metode proračuna za uštedu energije i toplinske zaštite

–          poznaje suvremene arhitektonske konstrukcije, materijale i tehnologije

–          poznaje građevine

–          poznaje građevinsku mehanizaciju

–          poznaje i primjenjuje Zakon o gradnji,  pravilnik i propise

–          poznaje cjelokupni proces planiranja i organizacije u graditeljstvu

–          poznaje način obračuna troškova građenja

–          poznaje karakteristika gradilišta

–          poznaje okruženja

–          posjeduje znanja i vještine izrade nacrta cesta i željeznica

–          poznaje tunele i mostove

–          razumije prirodne pojave vezane za vodu

–          posjeduje znanja iz hidrologije

–          razumije uzroke i posljedice zagađenja hidrosfere

–          odgovoran prema okolišu

–          poznaje proračune osnovnih hidrauličkih veličina

–          poznaje proračune hidrotehničkih sustava i objekata

–          poznaje suvremene građevne materijale i tehnologije

–          poznaje metode za ispitivanje građevnih materijala

–          vješt u izražavanju pomoću tehničkog crteža

–          koristi tehnički načina razmišljanja

–          kreativan i samostalan

–          odgovorno se odnosi prema važnosti i vrijednosti građevina

–          zainteresiran  za graditeljsku baštinu i svaku intervenciju u prostoru

–          posjeduje visok stupanj odgovornosti, ozbiljnog i znanstveno utemeljenog pristupa u rješavanju tehničkih zadaća struke, vodeći računa o očuvanju zdravlja, zaštiti okoliša i održivom razvoju

UVJETI UPISA

U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje građevinski/a tehničar/ka može se upisati osoba koja ima: završenu osnovnu školu, 15 godina života i liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposbnosti polaznika za navedeno zanimanje.

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje građevinski/a tehničar/ka polaznik mora imati završenu srednju školu.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

  • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
  • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
  • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

 

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Course Content

Time: 10 weeks

Curriculum is empty

Reviews

0.0

0 ratings

5 star
0%
4 star
0%
3 star
0%
2 star
0%
1 star
0%