Konobar – III. stupanj

konobar
16
May, 2019

ZNANJA, VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA

CILJ:

Stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završenog obrazovanja uz minimalno vrijeme uvođenja u rad, samostalno obavlja poslove i radne zadaće u zanimanju konobar/ica.

 • stjecanje osnova profesionalnoga obrazovanja na temelju kojega je moguć daljnji osobni razvoj u struci
 • stjecanje uvida u odnose u svojoj profesiji i sposobnost uspostave komunikacija sa suradnicima kao i društvom u cjelini,
 • spoznati vlastite mogućnosti i dosege,
 • spoznati radne, zakonske, ekonomske, političke i socijalne odnose,
 • biti sposoban uskladiti vlastite zahtjeve sa zahtjevima okoline.
 • upoznati atraktivnost i važnost zanimanja konobar u turističko-ugostiteljskoj djelatnosti,
 • upoznati opasnosti na radu,
 • propise o radu na siguran način,
 • mjere i postupke za rad na siguran način i znati ih primijeniti,
 • upoznati moguće izvore zagađenja i širenja zaraznih bolesti i usvojiti postupke za zaštitu čovjekove okoline
 • racionalno upotrebljavati materijale i energiju,
 • znati čitati i primijeniti tehničke podatke o vrsti robe, alatima, strojevima, uređajima i opremom koju koristi konobar,
 • planirati postupke i tijek rada od pripremnih poslova do posluživanja korisnika usluge uvažavajući sve osobitosti svoga rada i korisnika,
 • razviti i primjenjivati osobine konobara,
 • spoznati psihološki pristup i primjenjivati pravila osobne higijene te poslovnu komunikaciju uvažavajući ljudske različitosti,
 • upoznati opremu ugostiteljskih radnji (uređaje i aparate, restoransko rublje, posuđe, mali stolni inventar)
 • dužnosti konobara na radnom mjestu i kompetencije rukovodnog osoblja,
 • znati prepoznati psihologiju gosta i njegove potrebe i želje,
 • uvježbati europski pristup prijemu i ispraćaju gostiju,
 • upoznati i znati primijeniti ponudu jela i pića i radnu dokumentaciju (jelovnik, vinska karta, barska karta, cjenik)
 • naučiti pripremne radove u ugostiteljskim objektima,
 • vježbati postav stola za dnevne obroke i njihovo posluživanje (bečki, francuski, engleski, ruski način, a la carte),
 • upoznati običaje pojedinih naroda kod konzumiranja jela,
 • znati primijeniti tehnike posluživanja i ponudu hladnih predjela, juha, toplih predjela, jela od riba, rakova i ljuskara, školjki i puževa,
 • znati uvježbati tehnike posluživanja gotovih jela i jela po narudžbi
 • znati uvježbati tehnike posluživanja salata, umaka, slatkih jela i voća,
 • upoznati ponudu i posluživanje sireva,
 • znati vrste i tehnike posluživanja hladnih i toplih napitaka, vina, vode, aperitiva, žestokih pića, likera, piva, bezalkoholnih pića i dižestiva,
 • znati tehnike posluživanja u vrtnim restauracijama, terasama, apartmanima i sobama,
 • znati tehnike posluživanja u barovima
 • upoznavanje i spravljanje mješavina barskih pića,
 • znati tehnike posluživanja svečanih prigodnih obroka,
 • znati posluživanje na vrtnim partyjima i banketima,
 • naučiti pripremne radove i posluživanje hladnog buffeta,
 • znati primijeniti različite načine naplaćivanja.

UVJETI UPISA

U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje KONOBAR/ICA može se upisati osoba koja ima završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života te

 • liječničko uvjerenje (potvrda) o zdravstvenoj sposobnosti,
 • sanitarni pregled za obavljanje djelatnosti u ugostiteljstvu.

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje kuhar polaznik mora imati 17 godina , završen neki od programa trogodišnjeg ili četverogodišnjeg trajanja obrazovanja i liječničko uvjerenje (potvrda) o zdravstvenoj sposobnosti,te sanitarni pregled za obavljanje djelatnosti u ugostiteljstvu.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti.

Program prekvalifikacije za zanimanje KONOBAR/ICA prilagođen je prethodnom obrazovanju, dobi, znanju, vještinama i sposobnostima odraslih.

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva odluka o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Course Content

Time: 10 weeks

Curriculum is empty

Reviews

0.0

0 ratings

5 star
0%
4 star
0%
3 star
0%
2 star
0%
1 star
0%