Mesar – III. stupanj

Butcher cutting raw meat
03
Apr, 2019

Odgojno-obrazovni program za zanimanje mesar/ica ima za cilj stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završenog obrazovanja uz minimalno vrijeme uvođenja u rad, samostalno obavlja poslove i radne zadaće u zanimanju mesar/ica.

ZNANJA, VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI KOJA SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA

Postići osposobljenost polaznika za samostalno obavljanje radnih zadataka u mesnoj industriji.

 1. Omamljivanje, iskrvarenje, šurenje, egzenteracija i rasijecanje trupala svinja.
 2. Procesi rada u goveđoj klaonici: omamljivanje, iskrvarenje, skidanje kože s goveda, egzenteracija, rasijecanje trupova i dobivanje klaoničke težine.
 3. Razvrstavanje i upotreba sporednih proizvoda klanja.
 4. Prepoznati i sanirati nepoželjne promjene na mesu.
 5. Konzerviranje mesa i proizvoda od mesa; hlađenjem, smrzavanjem, sušenjem, soljenjem i salamurenjem, primjenom topline i dimljenjem.
 6. Rasijecanje, kategorizacija i obrada mesa.
 7. Proizvodnja kobasica, suhomesnatih proizvoda, konzervi i masti.
 8. Analiza kakvoće proizvoda i greške u proizvodnji.
 9. Upoznati rad računala i mogućnost primjene u mesnoj industriji
 10. Naučiti, izračunati randman, utrošak materijala te kalkulaciju budućeg proizvoda.
 11. Upoznati izvore opasnosti, mjere zaštite na radu te zaštite okoliša.

UVJETI UPISA I POTREBNI DOKUMENTI

Uvjeti za upis:

Za upis u program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje mesar/ica, polaznik mora biti stariji od 15 godina i imati završenu osnovnu školu.

– liječnička potvrda o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova mesara/ice.

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje mesar polaznik mora imati završenu srednju školu i liječničku potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova mesara/ice.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Rješenje o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Course Content

Time: 10 weeks

Curriculum is empty

Reviews

0.0

0 ratings

5 star
0%
4 star
0%
3 star
0%
2 star
0%
1 star
0%