Poljoprivredni tehničar – Fitofarmaceut – IV. stupanj

agri
18
Oct, 2018
Stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završetka obrazovanja, uz minimalno vrijeme uvođenja u rad, samostalno  obavlja poslove i radne zadatke u zanimanju poljoprivredni tehničar/ka-fitofarmaceut/kinja.
 
ZNANJA, VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA
Zadaće ovog obrazovnog programa su :

–  osposobiti polaznika za poznavanje bolesti i nametnika da mogu dati ispravan savjet za zaštitu kulturnih biljaka,

 – upoznati polaznika s pojedinačnim svojstvima pesticida, njihovom primjenom, podjelom i specifičnostima,

– upoznati polaznika sa značajkama i zadaćama suvremenog bilinogojstva u svijetu i u nas, o rastu i razvoju kulturne biljke i formiranju prinosa, agroekološkim čimbenicima, biljno uzgojnim zahvatima, sustavima biljnogojstva, te održivom poljoprivredom,

– upoznati polaznika sa sredstvima za zaštitu bilja i njihovu djelovanju na čovjekov okoliš,

-usvojiti temeljna znanja o krmnom bilju, žitaricama, industrijskom bilju, povrću, cvijeću, ukrasnom bilju, o voćkama i vinovoj lozi,

– poznavanje uzgoja pojedinih kultura radi primjene alata i repromaterijala u njihovu uzgoju te radi pravilne primjene sredstava za zaštitu bilja

– osposobiti polaznika za primjenu mehanizacije u ratarskoj, povrćarskoj, voćarskoj, vinogradarskoj, cvjećarskoj i dendrološkoj proizvodnji te mehanizacijom u stočarstvu,

-omogućiti polaznicima savladavanje osnovnih pojmova poljoprivrednog računovodstva, blagajničkog poslovanja, vođenje evidencija u poljoprivrednoj apoteci i skladištu te promet roba (prijem robe, čuvanje, izdavanje, otprema prodaje)

-vođenje brige o estetskom izgledu radnog prostora te davanju osnovnih uputa o načinu primjene sredstava za zaštitu bilja i repromaterijala.

 

Predavanjem, vježbama i praktičnim radom polaznici trebaju:

– upoznati najvažnije osobine zrnatih poljoprivrednih proizvoda,

– upoznati tehničke osobine objekata za skladištenje zrnatih proizvoda,

– osposobiti se za obavljanje svih procesa uskladištenja zrna,

– upoznavanje sa gnojivima i vrstama gnojiva

– upoznavanje sa sjemenskom robom — ratarske, povrtlarske i cvjećarske prostorije

– upoznavanje sa manipulacijom, transportom i skladištenjem gnojiva i sjemenske robe.

– usvajanje znanja o vrstama i svojstvima, te kvaliteti sadnog materijala u voćarstvu, vinogradarstvu, cvjećarstvu i dendrologiji, kako bi mogli sudjelovati u radu na uskladištenju, manipulaciji i prometu istih

– upoznavanje učenika s hranidbom stoke,

– uloga pojedinih hranjivih tvari u životinjskom organizmu,

– znaci nedostataka pojedinih hranjivih tvari,

– upoznavanje osnovnih krmiva,

– hranidbena vrijednost krmiva,

– osnove skladištenja krmiva.

 

UVJETI ZA UPIS

 

U program izobrazbe za zanimanje poljoprivredni tehničar/ka-fitofarmaceut mogu se upisati polaznici koji imaju završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života.

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje poljoprivredni tehničar/ka fitofarmaceut/kinja polaznik mora imati završenu srednju školu.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

Course Content

Time: 35 weeks

Curriculum is empty

Reviews

0.0

0 ratings

5 star
0%
4 star
0%
3 star
0%
2 star
0%
1 star
0%