Slastičar – III. stupanj

slasticarka
16
May, 2019

Cilj

Stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završenog obrazovanja uz minimalno vrijeme uvođenja u rad, samostalno obavlja poslove i radne zadaće u zanimanju slastičar/ka.

ZNANJA, VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA

a) opće zadaće:

– steći osnove profesionalnoga obrazovanja na temelju kojega je moguć daljnji osobni razvoj u struci,

– steći uvide u odnose u svojoj profesiji i sposobnost uspostave komunikacije sa suradnicima kao i društvom u cjelini,

– spoznati vlastite mogućnosti i dosege,

– spoznati radne, zakonske, ekonomske, političke i socijalne odnose,

– biti sposoban uskladiti vlastite zahtjeve sa zahtjevima okoline.

b) zadaće koje proizlaze iz opisa poslova i radnih zadataka zanimanja:

– upoznati atraktivnost i važnost zanimanja slastičar u turističko-ugostiteljskoj djelatnosti,

– upoznati opasnosti na radu,

– upoznati propise o radu na siguran način,

– upoznati mjere i postupke za rad na siguran način i znati ih primijeniti,

– upoznati moguće izvore zagađenja i širenja zaraznih bolesti i usvojiti postupke za zaštitu čovjekova okoliša,

– racionalno upotrebljavati materijale i energiju,

– znati čitati i primijeniti tehničke podatke o vrsti robe, alatima, strojevima, uređajima i opremi koju koristi slastičar,

– planirati postupke i tijek rada od pripremnih poslova do gotovih slastica uvažavajući sve osobitosti svoga rada i korisnika,

– razviti i primjenjivati osobine slastičara (image),

– spoznati psihološki pristup i primjenjivati pravila osobne higijene te poslovnu komunikaciju uvažavajući ljudske različitosti,

– upoznati opremu slastičarnice-kuhinje (uređaje i aparate, restoransko rublje, posuđe, mali stolni inventar, posuđe i sl.),

– znati dužnosti slastičara na radnom mjestu i kompetencije rukovodnog osoblja,

– upoznati i znati primijeniti različitu pisanu dokumentaciju – recepte, jelovnik, cjenik i sl.,

– naučiti pripremu slastica u ugostiteljskim objektima,

– upoznati običaje pojedinih naroda i njihove nacionalne specijalitete kod slastica,

– znati podatke nužne za proizvodnju i kontrolu kvalitete proizvoda,

– upoznati svojstva hranjivih tvari i njihov značaj u prehrani,

– upoznati namirnice biljnog podrijetla načine čuvanja, skladištenja, konzerviranja, prerade i njihove prerađevine,

– upoznati uživala i njihovo korištenje u prehrani.

UVJETI UPISA

U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje SLASTIČAR/KA može se upisati osoba koja ima završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života,

–          liječničko uvjerenje (potvrda) o zdravstvenoj sposobnosti,

–          sanitarni pregled za obavljanje djelatnosti u ugostiteljstvu

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje slastičar/ka polaznik mora imati 17 godina i završen neki od programa trogodišnjeg ili četverogodišnjeg trajanja obrazovanja, liječničko uvjerenje (potvrda) o zdravstvenoj sposobnosti, te sanitarni pregled za obavljanje djelatnosti u ugostiteljstvu.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

  • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
  • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
  • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

Program prekvalifikacije za zanimanje SLASTIČAR/KA prilagođen je prethodnom obrazovanju, dobi, znanju, vještinama i sposobnostima odraslih.

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva odluku o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Course Content

Time: 10 weeks

Curriculum is empty

Reviews

0.0

0 ratings

5 star
0%
4 star
0%
3 star
0%
2 star
0%
1 star
0%