Tehničar cestovnog prometa – IV. stupanj

tehnicar
16
May, 2019

Cilj obrazovanja: Stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završetka obrazovanja, uz minimalno vrijeme uvođenja u rad, samostalno obavlja poslove i radne zadatke u zanimanju tehničar cestovnog prometa.

ZNANJA, VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA                              

Opći zadaci obrazovanja:

– Osnove profesionalnog obrazovanja na temelju kojega je moguć daljnji osobni razvoj u struci.

– Steći sposobnost uspostave komunikacije sa suradnicima kao i društvom u cjelini.

– Spoznati vlastite mogućnosti i dosege.

– Spoznati radne, zakonske,gospodarske, političke i socijalne odnose.

– Biti sposoban uskladiti vlastite zahtjeve sa zahtjevima okoline.

Zadaci koji proizlaze iz opsega poslova i radnih zadataka zanimanja:

– Upoznati se s proučavanjem i istraživanjem tržišta prometnih usluga.

– Znati pripremu i ustroj tehnološkog procesa prijevoza tereta i putnika.

– Analiziranje prijevoznog procesa preko količinskih i kvalitativnih pokazatelja.

– Znati obaviti posao u sklopu otpremničko- špediterske djelatnosti (osiguranje tereta, priprema dokumentacije za carinjenje).

– Znati obaviti poslove oko osiguranja tereta i putnika.

– Izraditi redove vožnje.

– Znati racionalno izabrati i uposliti vozni park.

– Ustrojiti održavanje voznog parka.

– Znati poslove i nadležnosti u nadzoru prometa.

– Znati poslove u skladištenju tereta.

– Upoznati se sa poslovima vođenja financijsko-komercijalnog poslovanja.

– Znati izraditi cijenu prijevoza (kalkulaciju) u teretnom i putničkom prijevozu.

– Racionalno organizirati poslove u prometnoj službi na autobusnom  i autoteretnom kolodvoru.

– Obavljanje poslova u svezi s registracijom, tehničkim pregledom i osiguranjem motornih vozila.

– Organizirati poslove rent-a cara.

– Upoznati se s planiranjem prometa u kretanju i mirovanju.

– Znati zakonitosti pri upravljanu prometom u naselju i izvan gradova.

– Osposobiti se za samostalnu uporabu literature i usavršavanje u struci i zanimanju.

– Kulturno i uljudno komunicirati sa strankama.

 

Uvijeti za upis:

a)      Za stjecanje srednje stručne spreme:

–       završena osnovna škola

–       15 godina života

–       liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova  tehničar cestovnoga prometa.

b)      Za prekvalifikaciju:

–       završena srednja škola

–       liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova tehničar cestovnoga prometa.

 

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

–  razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati

–  razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati

–  praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

 

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz koje je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Course Content

Time: 10 weeks

Curriculum is empty

Reviews

0.0

0 ratings

5 star
0%
4 star
0%
3 star
0%
2 star
0%
1 star
0%