Tesar

tesar
17
Apr, 2019

Cilj obrazovnog programa

Stjecanje znanja, vještina, umijeća i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završetka školovanja, uz minimalno vrijeme uvođenja u rad, obavlja poslove i zadatke iz djelokruga svog zanimanja.

Uključivanje u obrtničko-zanatsku izradu tesarskih konstrukcija, ali i u industrijsku, serijsku proizvodnju na složenim gradilištima.

Stjecanje osnovnoga profesionalnog obrazovanja na temelju kojeg je moguće daljnje školovanje u struci.

ZNANJA, VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI KOJE SE STJEČU

ZAVRŠETKOM PROGRAMA

 • Usvajanje znanja o zaštiti na radu, o sigurnom kretanju na gradilištu, o očuvanju vlastitog zdravlja prilikom poslova u raznim vremenskim prilikama i radnim uvjetima, o sigurnom radu na visini te mjere zaštite ljudi i okoliša
 • Upoznavanje svojstva i mogućnosti primjene drva, drvnih materijala i ostalih materijala u graditeljstvu.
 • Usvajanje znanja i stjecanje vještina obrade drva i drvnih materijala ručnim alatima i električnim strojevima.
 • Podešavanje, oštrenje i održavanje ručnog alata i električnih strojeva.
 • Stjecanje vještine čitanja i izrade skica i tehničkih nacrta po pravilima tehničkog crtanja.
 • Naučiti izračunavati utrošak materijala i vremena za izradu određenih konstrukcija.
 • Usvojiti znanje o izradi, montaži i podupiranju oplata.
 • Usvojiti znanje o izradi, i postavi armature prema tehničkom nacrtu za AB konstruktivne elemente.
 • Razviti vještinu izrade, ugradnje i njegovanje betonske mase u AB konstrukcijama.
 • Razviti sposobnost i usvojiti znanje za ispravan odabir obrade, montaže i kompletiranje krovišta.
 • Upoznati tehnologiju izrade i montaže lijepljenih, drvenih, lameliranih nosača kao i montažnih kuća.
 • Usvojiti znanja o montaži svih vrsta građevinskih skela.
 • Upoznati osnovna načela estetike u graditeljstvu.
 • Ovladati radom na računalu s osnovama programa za pisanje, računanje i crtanje.
 • Razviti kod polaznika osjećaj odgovornosti za racionalno korištenje materijala, energije i zaštitu okoliša.

UVJETI UPISA

U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje TESAR/ICA može se upisati osoba koja ima završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života,

–          liječnička potvrda o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova tesara

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje TESAR/ICA polaznik mora imati najmanje17 godina i završen neki od programa trogodišnjeg ili četverogodišnjeg trajanja obrazovanja, te liječničku potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova tesara.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti.

 

Program prekvalifikacije za zanimanje TESAR prilagođen je prethodnom obrazovanju, dobi, znanju, vještinama i sposobnostima odraslih.

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Course Content

Time: 10 weeks

Curriculum is empty

Reviews

0.0

0 ratings

5 star
0%
4 star
0%
3 star
0%
2 star
0%
1 star
0%