Zidar

zidar
17
Apr, 2019

Cilj obrazovnog programa

Stjecanje znanja, vještina, umijeća i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završetka školovanja, uz minimalno vrijeme uvođenja u rad, obavlja poslove i zadatke iz djelokruga svog zanimanja.

Uključivanje u obrtničko-zanatsku izradu zidarskih konstruk­cija, ali i u industrijsku, serijsku proizvodnju na složenim gradilištima.

Stjecanje osnovnoga profesionalnog obrazovanja temeljem kojeg je moguće daljnje školovanje u struci.

ZNANJA, VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI KOJE SE STJEČU

ZAVRŠETKOM PROGRAMA

 • Usvojiti znanja o zaštiti na radu, o sigurnom kretanju na gradilištu, o očuvanju vlastitog zdravlja prilikom poslova u raznim vremenskim prilikama i radnim uvjetima, o sigurnom radu na visini te mjere zaštite ljudi i okoliša.
 • Poznavati svojstva i primje  nu materijala, alata, pribora i pomagala.
 • Steći osnovna znanja o građevinskim konstrukcijama i njihovim zadaćama.
 • Naučiti izračunati utrošak materijala, vrijeme izvođenja radova, te izradu predračuna za pojedine zidarske radove.
 • Steći vještinu zidanja zidova.
 • Usvojiti znanje o izradi, montaži i podupiranju oplata.
 • Usvojiti znanje o izradi i postavi armature prema tehničkom nacrtu za AB konstruktivne elemente.
 • Razviti vještinu izrade, ugradnje i njegovanje betonske mase u AB konstrukcijama.
 • Steći vještinu žbukanja.
 • Usvojiti znanje i steći vještinu postavljanja izolacija.
 • Usvojiti znanja o montaži svih vrsta građevinskih skela.Upoznati osnovna načela estetike u graditeljstvu.
 • Ovladati radom na računalu s osnovama programa za pisanje, računanje i crtanje.
 • Razviti kod polaznika osjećaj odgovornosti za racionalno korištenje materijala, energije i zaštitu okoliša.

UVJETI UPISA

U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje ZIDAR/ICA  može se upisati osoba koja ima završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života,

-liječnička potvrda o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova zidara,

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje ZIDAR/ICA polaznik mora imati najmanje 17 godina i završen neki od programa trogodišnjeg ili četverogodišnjeg trajanja obrazovanja te liječničku potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova zidara/ice

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

 

Program prekvalifikacije za zanimanje ZIDAR/ICA prilagođen je prethodnom obrazovanju, dobi, znanju, vještinama i sposobnostima odraslih.

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluka o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Course Content

Time: 10 weeks

Curriculum is empty

Reviews

0.0

0 ratings

5 star
0%
4 star
0%
3 star
0%
2 star
0%
1 star
0%