1. Preskočite na izbornik
 2. Preskočite na sadržaj
 3. Preskočite na podnožje

UPISI U TIJEKU!

UPISI U TIJEKU!

Iskoristi priliku, sada je trenutak, postani:
- Poslovni tajnik
- Komercijalist
- Poljoprivredni tehničar – fitofarmaceut
- Tehničar cestovnog prometa
- Kozmetičar
- Hotelijersko turistički tehničar
- Kuhar
- Konobar
- Slastičar
- Operater na CNC stroju
ili odaberi jedno od drugih zanimanja koje provodimo.

Napomena: broj mjesta je ograničen!
tel: 032/339-542, 
mob: 099/229-10-43 
ili nas potraži na adresi Ljudevita Gaja 18 u Vinkovcima.

<... Pročitajte više...

VREMENIK IZRADBE I OBRANE ZAVRŠNOG RADA ŠK. GOD. 2018./2019.

Na temelju članka 82. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08 i 86/09) i članka 5. Pravilnika o izradbi i obrani završnog rada (Narodne novine br. 118/09) te članka 28. Statuta Tehničkog učilišta Vinkovi, Upravno vijeće na sjednici od 28.rujna 2018. godine donosi VREMENIK IZRADBE I OBRANE ZAVRŠNOG RADA za školsku 2018./2019. godinu.

Vremenik izradbe i obrane završnog rada sadrži rokove za izbor tema, izradbu i predaju završnog rada, rokove obrane završnog rada t... Pročitajte više...

Poljoprivredna zanimanja

Poljoprivredna zanimanja

 

Upišite srednju stručnu spremu ili prekvalifikaciju za jedno od traženih poljoprivrednih zanimanja.

Pročitajte više...

Osposobljavanje za proizvođača/icu tradicionalnih mesnih proizvoda

Osposobljavanje za proizvođača/icu tradicionalnih mesnih proizvoda

OPĆI PODACI O PROGRAMU:

 • NAZIV PROGRAMA: Program osposobljavanja za proizvođača/icu tradicionalnih mesnih proizvoda.
 • OBRAZOVNI SEKTOR: Poljoprivreda, prehrana i veterina
 • RAZINA SLOŽENOSTI POSLOVA: 2
 • TRAJANJE PROGRAMA: 150 sati
 • OPRAVDANOST DONOŠENJA PROGRAMA:

Program osposobljavanja za proizvođača/icu tradicionalnih mesnih proizvoda donosi se za potrebe pojedinaca kako bi formaliziral... Pročitajte više...

Uzgajivač/ica šarana i somova u ribnjacima

Uzgajivač/ica šarana i somova u ribnjacima

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

Razlikovati vrste i svojstva slatkovodnih riba.

Razlikovati, odabrati i provesti odgovarajuće postupke pri uzgoju šarana i somova u ribnjacima.

Koristiti alat i opremu za uzgoj šarana i somova u ribnjacima na ispravan način.

Primijeniti higijenske mjere i standarde za uzgoj šarana i somova u ribnjacima.

Čuvati i transportirati šarana i somova na ispravan način.

Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara, pružiti osnovnu prvu pomoć te koristiti zaštitna sredstva i ... Pročitajte više...

Osposobljavanje za poslove dadilje

Osposobljavanje za poslove dadilje

Polaznici programa osposobljavanja za dadilju steći će stručno-teorijska znanja o osnovama njege djece u bolnicama, socijalnim ustanovama i kod kuće, kako se pomaže kod kupanja, odijevanja i hranjenja, kako pratiti djecu u školu, održavati red u dječjim sobama i igraonicama, čuvati djecu na duže ili kraće vrijeme, te kako stvoriti povoljne uvjete za odgoj djeteta u obitelji. 

Završetkom programa osposobljavanja polaznici će biti osposobljeni:

1. Skrbiti se samostalno o zdravlju i sigurnosti djeteta do 14. god... Pročitajte više...

Fasader/ka

Fasader/ka

OPIS PROGRAMA:

Polaznik po završetku programa je osposobljen za uključivanje u obrtničku izradu fasaderskih radova, ali i u industrijsku, serijsku proizvodnju na složenim gradilištima. Stekao je osnovno profesionalno obrazovanje temeljem kojeg je moguće daljnje obrazovanje i usavršavanje u struci.

OBRAZOVANJE SE REALIZIRA U 3 OBLIKA:

trogodišnje obrazovanje - za osobe sa završenom osnovnom školom,

doškolovanje - ako polaznik ima završen dio srednje škole,

prekvalifikacija - ako pol... Pročitajte više...

Previous
Next
 • UPISI U TIJEKU!

  UPISI U TIJEKU!

 • VREMENIK IZRADBE I OBRANE ZAVRŠNOG RADA

 • Poljoprivredna zanimanja

  Poljoprivredna zanimanja

 • Osposobljavanje za proizvođača/icu tradicionalnih mesnih proizvoda

  Osposobljavanje za proizvođača/icu tr

 • Uzgajivač/ica šarana i somova u ribnjacima

  Uzgajivač/ica šarana i somova u ribnja

 • Osposobljavanje za poslove dadilje

  Osposobljavanje za poslove dadilje

 • Fasader/ka

  Fasader/ka

Obavijesti i dokumenti nastavne novosti

 • Započeo upisni rok

  Poštovani, Tehničko učilište Vinkovci  upisuju polaznike  za sljedeća zanimanja:   - ekonomist…

 • Cjeloživotno obrazovanje

  Cjeloživotno obrazovanje podrazumijeva: stjecanje i osuvremenjivanje svih vrsta sposobnosti, interesa, zn…

Novosti pratite što se događa na Tehničkom Učilištu

Prijava za polaznike: prijavite se za pristup materijalima


Cjeloživotno obrazovanje

Cjeloživotno obrazovanje podrazumijeva: stjecanje i osuvremenjivanje svih vrsta sposobnosti, interesa, znanja i kvalifikacija od predškole do razdoblja nakon umirovljenja. Promicanje razvoja znanja i sposobnosti koje će omogućiti građanima prilagodbu “društvu znanja” i aktivnom sudjelovanju u svim sferama društvenog i gospodarskog života te na taj način utjecanje na vlastitu budućnost. U kontekstu cjeloživotnog obrazovanja uvažavaju se svi oblici obrazovanja: formalnoobrazovanje (npr. tečaj na fakultetu), neformalno obrazovanje (npr. usavršavanje vještina potrebnih na radnom mjestu), i informalno obrazovanje, međugeneracijsko učenje (razmjena znanja u obitelji, među prijateljima).

Formalno obrazovanje označava djelatnost koja se izvodi prema programima koje je odobrilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa radi stjecanja stručnog znanja, vještina i sposobnosti. Nakon završetka takvog programa polaznici dobivaju javnu ispravu.

Neformalno obrazovanjeo značava organizirane procese učenja usmjerene na osposobljavanje i usavršavanje za rad, za različite socijalne aktivnosti te za osobni razvoj. Provodi se u ustanovama za obrazovanje odraslih, trgovačkim društvima, tvrtkama, udrugama, sindikatima, političkim strankama, sportskim društvima, različitim centrima itd. Provodi se neovisno od službenog obrazovnog sustava i ne vodi izdavanju javnih isprava.

Informalno obrazovanje obuhvaća aktivnosti u kojima osoba prihvaća stajališta i pozitivne vrednote te vještine i znanja iz svakodnevnog iskustva i raznolikih drugih utjecaja i izvora iz svoje okoline. Ono je prirodna pojava u svakodnevnom životu i za razliku od formalnog i neformalnog obrazovanja ne mora se odvijati svjesno.

Tjedan cjeloživotnog učenja

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih organizira 5. Tjedan cjeloživotnog učenja 2011. koji će se provoditi od 8. do 15. rujna 2011.

Ovogodišnji Tjedan cjeloživotnog učenja održava se pod pokroviteljstvom Vlade Republike Hrvatske te uz potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

Opći je cilj ovogodišnjeg Tjedna cjeloživotnog učenja ukazati na raznolikost cjeloživotnog učenja i veliki broj oblika i načina kojima se ono ostvaruje. Provodi se pod sloganom A KAKO UČIŠ TI?

Aktivnosti u sklopu Tjedna cjeloživotnog učenja provodit će se na cijelom području Republike Hrvatske.
Važna novina je i uvođenje regionalnih koordinatora koji su zaduženi za pomoć pri organizaciji Tjedna. Popis i raspored regionalnih koordinatora nalazi se u materijalima.

Nadalje, utemeljena je nagrada ”Maslačak znanja” za postignuća u učenju odraslih osoba, čiji je glavni cilj isticanjem i promoviranjem životnih primjera odraslih polaznika različitih programa i oblika učenja potaknuti i motivirati sve gađane/ke u Republici Hrvatskoj da se uključe u neki oblik učenja i obrazovanja.

Svečano otvorenje Tjedna cjeloživotnog učenja je 8. rujna u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici s početkom u 12:00 sati, a poslije Svečanog otvorenja tribinom će se (s početkom u 13:30 sati) obilježiti Međunarodni dan pismenosti.

Pozivamo vas da se priključite provedbom svojih aktivnosti.

Informacije o Tjednu možete pronaći i pratiti na internetskoj stranici Cjeloživotnog učenja.

Tehničko učilište Vinkovci i Vukovar tijekom tjedna cjeloživotnog učenja otvaraju vrata svim zainteresiranima da nas posjete, konzultiraju se i tako saznaju informacije koje bi im mogle pomoći u razvoju svoje karijere.