1. Preskočite na izbornik
  2. Preskočite na sadržaj
  3. Preskočite na podnožje

Poljoprivredni tehničar - Fitofarmaceut - IV. stupanj

Stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završetka obrazovanja, uz minimalno vrijeme uvođenja u rad, samostalno  obavlja poslove i radne zadatke u zanimanju poljoprivredni tehničar/ka-fitofarmaceut/kinja.

ZNANJA, VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA
Zadaće ovog obrazovnog programa su :

-  osposobiti polaznika za poznavanje bolesti i nametnika da mogu dati ispravan savjet za zaštitu kulturnih biljaka,

 - upoznati polaznika s pojedinačnim svojstvima pesticida, njihovom primjenom, podjelom i specifičnostima,

- upoznati polaznika sa značajkama i zadaćama suvremenog bilinogojstva u svijetu i u nas, o rastu i razvoju kulturne biljke i formiranju prinosa, agroekološkim čimbenicima, biljno uzgojnim zahvatima, sustavima biljnogojstva, te održivom poljoprivredom,

- upoznati polaznika sa sredstvima za zaštitu bilja i njihovu djelovanju na čovjekov okoliš,

-usvojiti temeljna znanja o krmnom bilju, žitaricama, industrijskom bilju, povrću, cvijeću, ukrasnom bilju, o voćkama i vinovoj lozi,

- poznavanje uzgoja pojedinih kultura radi primjene alata i repromaterijala u njihovu uzgoju te radi pravilne primjene sredstava za zaštitu bilja

- osposobiti polaznika za primjenu mehanizacije u ratarskoj, povrćarskoj, voćarskoj, vinogradarskoj, cvjećarskoj i dendrološkoj proizvodnji te mehanizacijom u stočarstvu,

-omogućiti polaznicima savladavanje osnovnih pojmova poljoprivrednog računovodstva, blagajničkog poslovanja, vođenje evidencija u poljoprivrednoj apoteci i skladištu te promet roba (prijem robe, čuvanje, izdavanje, otprema prodaje)

-vođenje brige o estetskom izgledu radnog prostora te davanju osnovnih uputa o načinu primjene sredstava za zaštitu bilja i repromaterijala.

Predavanjem, vježbama i praktičnim radom polaznici trebaju:

- upoznati najvažnije osobine zrnatih poljoprivrednih proizvoda,

- upoznati tehničke osobine objekata za skladištenje zrnatih proizvoda,

- osposobiti se za obavljanje svih procesa uskladištenja zrna,

- upoznavanje sa gnojivima i vrstama gnojiva

- upoznavanje sa sjemenskom robom — ratarske, povrtlarske i cvjećarske prostorije

- upoznavanje sa manipulacijom, transportom i skladištenjem gnojiva i sjemenske robe.

- usvajanje znanja o vrstama i svojstvima, te kvaliteti sadnog materijala u voćarstvu, vinogradarstvu, cvjećarstvu i dendrologiji, kako bi mogli sudjelovati u radu na uskladištenju, manipulaciji i prometu istih

- upoznavanje učenika s hranidbom stoke,

- uloga pojedinih hranjivih tvari u životinjskom organizmu,

- znaci nedostataka pojedinih hranjivih tvari,

- upoznavanje osnovnih krmiva,

- hranidbena vrijednost krmiva,

- osnove skladištenja krmiva.


UVJETI ZA UPIS

U program izobrazbe za zanimanje poljoprivredni tehničar/ka-fitofarmaceut mogu se upisati polaznici koji imaju završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života.

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje poljoprivredni tehničar/ka fitofarmaceut/kinja polaznik mora imati završenu srednju školu.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

Podijelite na društvenim mrežama:

Share |

Prijava za polaznike: prijavite se za pristup materijalima

Obavijesti i dokumenti nastavne novosti

  • Cjeloživotno obrazovanje

    Cjeloživotno obrazovanje podrazumijeva: stjecanje i osuvremenjivanje svih vrsta sposobnosti, interesa, znanja i kvalifikacija…

  • Započeo upisni rok

    Poštovani, Tehničko učilište Vinkovci  upisuju polaznike  za sljedeća zanimanja:   - ekonomist - komercijalist…