1. Preskočite na izbornik
 2. Preskočite na sadržaj
 3. Preskočite na podnožje

Vozač motornog vozila - III. stupanj

uciliste Studium - vozac motornog vozila

Cilj obrazovnog programa

Osim općih ciljeva, znanja, vještina i stajališta za osobni razvoj i daljnje učenje, obrazovni program polaznicima omogućuje stjecanje praktičnih i teorijskih znanja i vještina za obavljanje poslova vozača motornoga vozila:

- stjecanje sposobnosti za sigurno i pravilno upravljanje motornim vozilom na prometnicama

- stjecanje znanja i vještina za pravilno upravljanje motornim vozilom, uređajima i opremom tijekom rada te njihovo pravilno održavanje

- stjecanje znanja o sigurnosti pri radu

- razvijanje ekološke svijesti i osobne odgovornosti. 
 
ZNANJA, VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI KOJE SE STJEČU

ZAVRŠETKOM PROGRAMA  

 • posjeduje odgovarajuća znanja iz računalstva koja primjenjuje za pronalaženje podataka važnih za organizaciju i rad;
 • poznaje propise vezane uz poznavanje Zakona o sigurnosti u cestovnom prometu, Zakona o javnom cestovnom prometu, Zakona o cestama  i cestovnoj signalizaciji;
 • poznaje vrste i značajke vozila u  cestovnom prijevozu te mehanizacije koja se koristi za ukrcaj ili iskrcaj tereta;
 • poznaje tehnologiju prijevoznoga procesa i dokumentaciju vezanu uz njega;
 • posjeduje vještine upravljanja vozilom u cestovnom prometu.
 • interpretirati potrebne informacije (upute o radu);
 • zna opća i posebna pravila prometa;
 • zna obveze vozača i posade vozila;
 • zna pravilno postaviti teret na vozilo;
 • zna obilježiti vozilo za prijevoz tereta i putnika;
 • zna izabrati inventar za prijevoz tereta  i putnika;
 • zna uvjete za primjenu prekrcajne mehanizacije;
 • zna primijeniti znanja   o prijevoznom procesu na konkretnom zadatku;
 • zna izraditi cijenu prijevoza.
 • zna osnove međunarodnih konvencija u prijevozu tereta (CMR, CEMT, TIR, ATA) i prijevozu putnika;
 • zna postupak i ispisivanje prijevozne dokumentacije;
 • zna pravilno rukovati tahografom.
 • zna temeljne propise o zakonitostima odvijanja cestovnog prometa;
 • zna prometne znakove, značenje te postupak vozača pri nailasku na pojedini prometni znak;
 • zna prometna pravila te ih može primijeniti u konkretnim prometnim situacijama na cesti;
 • zna se kulturno ponašati u konkretnim prometnim situacijama
 • zna rukovati GPS uređajem.
 • zna sklopove (sustave) i njihove komponente ugrađene u motorno vozilo;
 • zna važnost redovita održavanja motornoga vozila;
 • zna prepoznati kvar na vozilu;
 • zna osnovna svojstva goriva i maziva.
 • znati postupak dnevnoga preventivnog pregleda i značenje tehničke ispravnosti vozila za sigurnu vožnju;
 • zna samostalno i sigurno upravljati teretnim motornim vozilom;
 • vodi brigu o vozilu, teretu i putnicima
 • zna važnost redovita dolaska na mjesto ukrcaja i iskrcaja tereta i putnika.
 • zna osnovne i dopunske čimbenike sigurnosti prometa i kako oni utječu na odvijanje prometa;
 • zna otpore vožnje i utjecaje na stabilnost kretanja vozila;
 • zna što utječe na dužinu zaustavnoga puta vozila i kako upravljati vozilom da bi se ono moglo zaustaviti  na dovoljnoj udaljenosti od zapreke 

UVJETI UPISA I POTREBNI DOKUMENTI

U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje VOZAČ/ICA MOTORNOG VOZILA može se upisati osoba koja ima završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života i liječničko uvjerenje o sposobnosti obavljanja poslova.

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje VOZAČ/ICA MOTORNOG VOZILA polaznik mora imati završenu srednju školu, vozačku dozvola  B kategorije i uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za upravljanje vozilom C kategorije.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Tehničar cestovnog promet - IV. stupanj

uciliste Studium - tehnicar cestovnog prometa

Cilj obrazovanja: Stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završetka obrazovanja, uz minimalno vrijeme uvođenja u rad, samostalno obavlja poslove i radne zadatke u zanimanju tehničar cestovnog prometa.

ZNANJA, VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA                              

Opći zadaci obrazovanja:

- Osnove profesionalnog obrazovanja na temelju kojega je moguć daljnji osobni razvoj u struci.

- Steći sposobnost uspostave komunikacije sa suradnicima kao i društvom u cjelini.

- Spoznati vlastite mogućnosti i dosege.

- Spoznati radne, zakonske,gospodarske, političke i socijalne odnose.

- Biti sposoban uskladiti vlastite zahtjeve sa zahtjevima okoline.

Zadaci koji proizlaze iz opsega poslova i radnih zadataka zanimanja:

- Upoznati se s proučavanjem i istraživanjem tržišta prometnih usluga.

- Znati pripremu i ustroj tehnološkog procesa prijevoza tereta i putnika.

- Analiziranje prijevoznog procesa preko količinskih i kvalitativnih pokazatelja.

- Znati obaviti posao u sklopu otpremničko- špediterske djelatnosti (osiguranje tereta, priprema dokumentacije za carinjenje).

- Znati obaviti poslove oko osiguranja tereta i putnika.

- Izraditi redove vožnje.

- Znati racionalno izabrati i uposliti vozni park.

- Ustrojiti održavanje voznog parka.

- Znati poslove i nadležnosti u nadzoru prometa.

- Znati poslove u skladištenju tereta.

- Upoznati se sa poslovima vođenja financijsko-komercijalnog poslovanja.

- Znati izraditi cijenu prijevoza (kalkulaciju) u teretnom i putničkom prijevozu.

- Racionalno organizirati poslove u prometnoj službi na autobusnom  i autoteretnom kolodvoru.

- Obavljanje poslova u svezi s registracijom, tehničkim pregledom i osiguranjem motornih vozila.

- Organizirati poslove rent-a cara.

- Upoznati se s planiranjem prometa u kretanju i mirovanju.

- Znati zakonitosti pri upravljanu prometom u naselju i izvan gradova.

- Osposobiti se za samostalnu uporabu literature i usavršavanje u struci i zanimanju.

- Kulturno i uljudno komunicirati sa strankama.

 

Uvijeti za upis:

a)      Za stjecanje srednje stručne spreme:

-       završena osnovna škola

-       15 godina života

-       liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova  tehničar cestovnoga prometa.

b)      Za prekvalifikaciju:

-       završena srednja škola

-       liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova tehničar cestovnoga prometa.

 

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

   -  razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati

   -  razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati

   -  praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

 

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz koje je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Podijelite na društvenim mrežama:

Share |

Prijava za polaznike: prijavite se za pristup materijalima

Obavijesti i dokumenti nastavne novosti

 • Cjeloživotno obrazovanje

  Cjeloživotno obrazovanje podrazumijeva: stjecanje i osuvremenjivanje svih vrsta sposobnosti, interesa, znanja i kvalifikacija…

 • Započeo upisni rok

  Poštovani, Tehničko učilište Vinkovci  upisuju polaznike  za sljedeća zanimanja:   - ekonomist - komercijalist…