1. Preskočite na izbornik
  2. Preskočite na sadržaj
  3. Preskočite na podnožje

Monter/ka solarno toplovodnih sustava

Tijekom trajanja programa usavršavanja polaznici stječu znanja i vještine potrebne za stručno obavljanje poslova montera/ke solarno toplovodnih sustava. Završetkom programa polaznici nauče provoditi mjerenje površine i zasjenjenja krova ili prostora na zadanoj lokaciji, koristiti priručnike pri narudžbi instalacijskih elemenata i komponenata sustava, montirati solarno toplovodni sustav na osnovu pripremljene tehničke dokumentacije, puštati u pogon solarno toplovodni sustav i provjeravati funkcionalnost sustava, provoditi postupke redovitog održavanja i otklanjanja kvarova pri zastoju rada sustava, koristiti zaštitnu opremu i zaštitna sredstva pri montaži elektrane i radu na visini.

Uvjeti za upis programa:
- navršenih 18 godina
- završena srednja škola u području strojarstva ili elektrotehnike
- liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova

Isprave potrebne za upis:
- svjedodžba o završnom ispitu
- rodni list
- domovnica