1. Preskočite na izbornik
  2. Preskočite na sadržaj
  3. Preskočite na podnožje

Uzgajivač/ica šarana i somova u ribnjacima

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

Razlikovati vrste i svojstva slatkovodnih riba.

Razlikovati, odabrati i provesti odgovarajuće postupke pri uzgoju šarana i somova u ribnjacima.

Koristiti alat i opremu za uzgoj šarana i somova u ribnjacima na ispravan način.

Primijeniti higijenske mjere i standarde za uzgoj šarana i somova u ribnjacima.

Čuvati i transportirati šarana i somova na ispravan način.

Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara, pružiti osnovnu prvu pomoć te koristiti zaštitna sredstva i opremu.

UVJETI UPISA

Završena minimalno osnovna škola, navršenih 18 godina života i liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za uzgajivača/icu šarana i soma u ribnjacima.

Više informacija na tel.: 032/331-215, 032/338-647 i 099/229-1043!