1. Preskočite na izbornik
  2. Preskočite na sadržaj
  3. Preskočite na podnožje

Njegovatelj/ica za starije i nemoćne

Njegovateljica

 

Poslovi njegovatelja/ice starijih i nemoćnih osoba

ZNANJA, VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA

Nakon završenog osposobljavanja polaznik/ca će biti sposoban/na:

-  prepoznati znakove starosti i starenja i razumjeti najvažnije promjene organizma u procesu starenja

-  prepoznati osnovne potrebe korisnika i najčešće promjene u organizmu u procesu starenja; najčešće bolesti starijih ljudi

-  komunicirati i pristupiti korisnicima koji imaju posebne potrebe i/ili teškoće u komunikaciji

-  prepoznati aspekte starenja

-  znati postupati sa starijim ljudima i sa zaraženim bolesnikom

-  razviti pozitivne stavove u  odnosu na zdravlje, nemoć i bolest

-  higijenski održavati bolesničku sobu (okolinu bolesnika, krevet, noćni ormarić, stol za serviranje hrane);

-  osigurati zdravu mikroklimu i okoliš korisnika

-  spriječiti pojavu infekcija i prepoznati osnovne simptome infekcija; prema uputi zdravstvenih djelatnika brinuti za bolesnike u izolaciji

-  namjestiti i presvući korisnikov krevet

-  pomagati korisniku pri kretanju ili kretanju uz pomoć pomagala (hodalice, štapovi, štake, sobna kolica, nosila), namještanju u krevetu, promijeniti položaj, prenositi prema procjeni medicinske sestre, sprječavati komplikacije; pomoći pri ustajanju, iskašljavanju, vježbanju

održavati osobnu higijenu tijela bolesnika/štićenika ili pomagati u održavanju osobne higijene; provoditi depedikulaciju

-  pomagati korisniku pri odijevanju i razodijevanju; odijevati ga

-  pripremati korisnika za hranjenje i hraniti ga ako nema smetnje gutanja, žvakanja ili disanja

-  voditi korisnike (prema potrebi na nužnik), nepokretnima dati posude za nuždu, mijenjati pelene i slično

-  pratiti i prevoziti bolesnika na dijagnostičke pretrage i prenositi materijal u laboratorij

-  sudjelovati u presvlačenju, uređivanju i oblačenju umrlog; primjereno i etično postupati s umrlim

-  pružiti prvu pomoć

-  razviti sposobnost razumijevanja zahtjeva i radnih naloga koje postavlja zdravstveno/medicinsko osoblje

-  provoditi mjere zaštite na radu i odabrati prikladnu zaštitnu odjeću te alat i pribor

-  raditi na primjeren način u zdravstvenoj ili socijalnoj ustanovi; primijeniti poslovni bonton; uvažavati temeljna prava čovjeka

UVJETI ZA UPIS U PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA

U program osposobljavanja za obavljanje poslova njegovatelja/ice starijih i nemoćnih osoba može se upisati osoba koja ima:

- završenu osnovnu školu

- 18 godina

- liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova njegovatelja/ice.

Podijelite na društvenim mrežama:

Share |

Prijava za polaznike: prijavite se za pristup materijalima

Obavijesti i dokumenti nastavne novosti

  • Cjeloživotno obrazovanje

    Cjeloživotno obrazovanje podrazumijeva: stjecanje i osuvremenjivanje svih vrsta sposobnosti, interesa, znanja i kvalifikacija…

  • Započeo upisni rok

    Poštovani, Tehničko učilište Vinkovci  upisuju polaznike  za sljedeća zanimanja:   - ekonomist - komercijalist…