1. Preskočite na izbornik
  2. Preskočite na sadržaj
  3. Preskočite na podnožje

Osposobljavanje za poslove dadilje

Polaznici programa osposobljavanja za dadilju steći će stručno-teorijska znanja o osnovama njege djece u bolnicama, socijalnim ustanovama i kod kuće, kako se pomaže kod kupanja, odijevanja i hranjenja, kako pratiti djecu u školu, održavati red u dječjim sobama i igraonicama, čuvati djecu na duže ili kraće vrijeme, te kako stvoriti povoljne uvjete za odgoj djeteta u obitelji. 

Završetkom programa osposobljavanja polaznici će biti osposobljeni:

1. Skrbiti se samostalno o zdravlju i sigurnosti djeteta do 14. godine života

2. Obavljati djelatnost dadilje prema zakonskim propisima i pravilima struke

3. Komunicirati s djecom, roditeljima i suradnicima na primjeren način

4. Skrbiti se o emocionalnom, tjelesnom, intelektualnom i socijalnom razvoju djeteta

5. Provoditi uravnoteženu, raznovrsnu i zdravu prehranu djeteta

6. Provoditi higijenu i odijevanje djeteta rane, predškolske i školske dobi

7. Organizirati igru, rekreaciju i zabavu za dijete

8. Nadzirati školske obveze i ostale aktivnosti djeteta prema uputi roditelja

9. Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći.

Uvjeti za upis u program: U program osposobljavanja za obavljanje poslova u zanimanju dadilje može se upisati osoba koja ima: završenu srednju školu, navršenih  18 godina života te uvjerenje obiteljskog liječnika o psihofizičkoj sposobnosti za obavljanje poslova dadilje.