1. Preskočite na izbornik
  2. Preskočite na sadržaj
  3. Preskočite na podnožje

Tehničar cestovnog promet - IV. stupanj

uciliste Studium - tehnicar cestovnog prometa

Cilj obrazovanja: Stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završetka obrazovanja, uz minimalno vrijeme uvođenja u rad, samostalno obavlja poslove i radne zadatke u zanimanju tehničar cestovnog prometa.

ZNANJA, VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA                              

Opći zadaci obrazovanja:

- Osnove profesionalnog obrazovanja na temelju kojega je moguć daljnji osobni razvoj u struci.

- Steći sposobnost uspostave komunikacije sa suradnicima kao i društvom u cjelini.

- Spoznati vlastite mogućnosti i dosege.

- Spoznati radne, zakonske,gospodarske, političke i socijalne odnose.

- Biti sposoban uskladiti vlastite zahtjeve sa zahtjevima okoline.

Zadaci koji proizlaze iz opsega poslova i radnih zadataka zanimanja:

- Upoznati se s proučavanjem i istraživanjem tržišta prometnih usluga.

- Znati pripremu i ustroj tehnološkog procesa prijevoza tereta i putnika.

- Analiziranje prijevoznog procesa preko količinskih i kvalitativnih pokazatelja.

- Znati obaviti posao u sklopu otpremničko- špediterske djelatnosti (osiguranje tereta, priprema dokumentacije za carinjenje).

- Znati obaviti poslove oko osiguranja tereta i putnika.

- Izraditi redove vožnje.

- Znati racionalno izabrati i uposliti vozni park.

- Ustrojiti održavanje voznog parka.

- Znati poslove i nadležnosti u nadzoru prometa.

- Znati poslove u skladištenju tereta.

- Upoznati se sa poslovima vođenja financijsko-komercijalnog poslovanja.

- Znati izraditi cijenu prijevoza (kalkulaciju) u teretnom i putničkom prijevozu.

- Racionalno organizirati poslove u prometnoj službi na autobusnom  i autoteretnom kolodvoru.

- Obavljanje poslova u svezi s registracijom, tehničkim pregledom i osiguranjem motornih vozila.

- Organizirati poslove rent-a cara.

- Upoznati se s planiranjem prometa u kretanju i mirovanju.

- Znati zakonitosti pri upravljanu prometom u naselju i izvan gradova.

- Osposobiti se za samostalnu uporabu literature i usavršavanje u struci i zanimanju.

- Kulturno i uljudno komunicirati sa strankama.

 

Uvijeti za upis:

a)      Za stjecanje srednje stručne spreme:

-       završena osnovna škola

-       15 godina života

-       liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova  tehničar cestovnoga prometa.

b)      Za prekvalifikaciju:

-       završena srednja škola

-       liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova tehničar cestovnoga prometa.

 

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

   -  razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati

   -  razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati

   -  praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

 

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz koje je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Podijelite na društvenim mrežama:

Share |

Prijava za polaznike: prijavite se za pristup materijalima

Obavijesti i dokumenti nastavne novosti

  • Cjeloživotno obrazovanje

    Cjeloživotno obrazovanje podrazumijeva: stjecanje i osuvremenjivanje svih vrsta sposobnosti, interesa, znanja i kvalifikacija…

  • Započeo upisni rok

    Poštovani, Tehničko učilište Vinkovci  upisuju polaznike  za sljedeća zanimanja:   - ekonomist - komercijalist…