Tehničko učilište i VIA u projektu “Obrazovanje je prioritet”

Tehničko učilište i VIA u projektu “Obrazovanje je prioritet”