Rukovatelj strojevima za preradu i separaciju kamena